KASTA TAKPAPP – SÅ FUNGERAR DET

Du har trädgårdshuset, skjulet eller förlängningen av ditt hus i sikte och taket måste täckas om. Ofta är dessa typer av hyddor och hus utrustade med takpapp och det är precis vad som måste tas bort först och sedan sättas på igen. Men vad gör du med den enorma mängden gammal takpapp? Att bara kasta det i restavfallet är förbjudet å ena sidan, och å andra sidan är mängderna alldeles för stora. Du måste kasta takfiltret på ett miljövänligt sätt och, när det gäller tjärpapper, dokumenterat! Så vi har tittat närmare på ämnet och förklarat hur man gör det.

Innan vi verkligen går in i ämnet avyttring av takpapp, vill vi kort presentera dig för de olika typerna av takpapp.

Takpapp kallas också tjärpapper. Det är som ett skinn för taket och sitter direkt under takpannorna. Du skyddar ditt hus bättre från vädret med takpapp. Ofta undviks ytterligare läggning av takpannor, särskilt med så små byggprojekt som ett trädgårdshus. Då blir det ännu lättare att täcka ett tak själv, eftersom det inte är så svårt att lägga takpapp. Men först måste den tas bort från taket och bortskaffas på rätt sätt.

TYPER AV TAKPAPP

Takpapp är ett av de material som inte håller för evigt och som ofta behöver bytas ut när man lägger nytt tak. Takmembranen av bitumen eller tjära, tidigare asbest, blir spröda och låter fukt tränga in. Ett tillstånd som naturligtvis är ohållbart. Vissa människor vill nu spara att riva ner det och kassera det och helt enkelt lägga fler tjärpapper eller bitumen på taket, men vi rekommenderar dig att inte göra det! De många skikten leder till en högre vikt som takkonstruktionen måste bära och ökar också risken för brand.

ASBEST

Asbest är nu ett förbjudet material i Malmö eftersom det är cancerframkallande. Tidigare användes ofta asbest i golvbeläggningar eller i takkonstruktioner. Så det kan väl vara så att du fortfarande har en sådan takpapp på ditt gamla garagetak. Så var extra försiktig när du tar bort den.

TJÄRPAPPER

Produktionen av tjärpapper har också upphört idag. Tjärpapper innehåller polycykliska aromatiska kolväten (PAH-föreningar). Bra gammalt tjärpapper användes också mycket ofta tidigare. Men det borde också ha för länge sedan överskridit hållbarheten, så att du knappast får hitta den på dina tak. Men bättre att va på den säkra sidan, så säkerhetskolla!

BITUMINÖST BRÄDE

Modern takpapp, som du nu kan köpa i valfri byggvaruhandel eller järnaffär, är i grunden bitumenmattor eller lakan. De dränks inte längre i tjära utan i bitumen som inte innehåller några giftiga ämnen. Bitumen är en petroleumprodukt som innehåller få PAH-föreningar och är därför mindre skadlig för människor och miljön. Ändå måste du kasta bitumen, precis som tjärpapper, separat från annat avfall, eftersom det inte hör hemma i hushållsavfallet eller i det skrymmande avfallet.

KASTA TAKPAPP – PÅ RÄTT SÄTT

Takpapp med tjära anses vara det som kallas ”avfall som kräver övervakning” och strikta riktlinjer gäller för bortskaffande. Enligt återvinningslagen måste omfattande och framför allt fullständig dokumentation om bortskaffande äga rum. Du får faktiskt inte ens lagra dem på din fastighet under lång tid. Anledningen till detta är att ämnena som bearbetas i takpappen gradvis tvättas ut och tränger in i jorden. Bitumenark anses inte vara hälsofarliga och behöver därför inte dokumenteras. Som tidigare nämnts hör de emellertid inte till det skrymmande avfallet utan bör också hämtas på återvinningscentret eller av en containertjänst. Takfiltret för bitumen upparbetas också i specialsystem.

KASTA TAKPAPP – RÄTT FÖRBEREDELSE

Se till att du bär långärmade kläder, ansiktsmask, handskar och skyddsglasögon när du tar bort takpappan. Det är inte bara att du inte vet exakt vad som används i din gamla takpapp, den kan också generera mycket damm. Och du bör alltid undvika att andas damm. Innan du börjar jobbet och lägga takpappen måste du ta hand om borttagningen av den gamla takpappen. En behållare ska vara klar eller folier och påsar som takpappen går i efter att du har tagit bort det är ofta viktigt. Fråga din bortskaffningsservice hur exakt du måste leverera takpappen för bortskaffande och eventuellt packa upp den.

TA MED DIG TAKPAPPEN TILL ÅTERVINNINGSCENTRALEN SJÄLV

Oavsett om du vill kasta tjära eller bituminös takpapp, måste båda kasseras separat från andra byggmaterial och spillror. En möjlighet är att ta takpappen till ett återvinningscenter själv. Det bästa du kan göra är att få stora plastpåsar. Dessa erbjuds ofta som stora väskor av takläggarna eller återvinningscentralerna. Fyll inte påsarna för fulla, eftersom takpappen väger mer än man tror.

KASTA TAKPAPP MED CONTAINERTJÄNSTEN

Det är lättare att beställa en containertjänst för att hämta takpappret. För att göra detta måste du dock först veta exakt hur mycket avfall som kommer att genereras och framför allt vilken typ det kommer att vara. Om det är tjärpapper måste bortskaffandet dokumenteras noggrant. Så det är bäst att ta bort lite i förväg. Om du har en intensiv lukt av tjära måste du kasta den i enlighet med återvinningslagen. Det säkraste sättet att avgöra vilken typ av takfilt det är att få den undersökt. Destruktionstjänsterna tar hand om det åt dig. Diskutera allt i förväg, ditt regionala avfallshanteringsföretag hjälper dig med allt oklart och ger dig ett erbjudande.

KASSERA TAKFILTRET – KOSTNADER

Kostnaderna för bortskaffande av din takpapp varierar naturligtvis regionalt. Vanligtvis måste du räkna med ett belopp på 2000 kronor per ton. Tillhandahållandet av en container, som sedan plockas upp, blir lite dyrare. Här kan en sju kubikmeters container kosta mellan 2500 och 3500 kronor. Det är värt att jämföra leverantörerna.

Att avlägsna och lägga nytt tak är inte lätt och det kan vara värt att fundera på om detta kanske ska tas om hand av en professionell takläggare i Malmö! Vi hjälper dig med din takläggning i Malmö till ett bra pris. Vi har lagt tak under en väldigt lång tid och är en av Malmös främsta inom branschen.