Takisolering

Att isolera ditt tak är av stor betydelse, det är alltid klokt för ditt hus, men inte alla tak kräver takisolering. Till exempel, för en veranda eller skjul i din trädgård, kan du välja att inte använda takisolering. Att välja takisolering för ditt hus har ett antal fördelar. Några av dessa är besparingar på värmekostnader, bättre miljövänlighet och ett ökat värde på ditt hem. Takisolering är därför mycket användbar på kort men också på lång sikt. Tänk till exempel på de kostnader du sparar på värmekostnaderna och det ökade värdet på ditt hus om du vill sälja det i framtiden. Förutom att sänka kostnaderna är det också viktigt med en bättre energimärkning för ditt hem.

Isolera det platta taket

På ett platt tak finns det en chans att regn, snö och hagel kommer att ligga kvar. Detta skapar en viktbelastning som kan vara skadlig för taket. Detta händer snabbare med platta tak än med sluttande tak. Förutom den nederbörd som kan finnas kvar måste också personer som går över
taket tas med i beräkningen under arbetet. Det är därför ett platt tak är mer mottagligt för läckage än ett sluttande tak.
Av dessa skäl är det alltid bättre att lämna isoleringen på ditt platta tak till en erfaren takläggare.

Isolera det sluttande taket

Ett sluttande tak ligger nästan alltid på husets översta våning, så det är viktigt att värmen inte kan fly här. Isolering av ett sluttande tak kan göras på olika sätt: från insidan och från utsidan. Om du inte använder vinden som ett bostadsutrymme utan som till exempel förvaring, är det också ett alternativ att bara isolera golvet eller taket på golvet nedanför det. Detta håller också värmen i golven nedan. Det här alternativet är också mycket billigare än att ha hela taket isolerat. Golvytan och taket skiljer sig ofta mycket från varandra. Detta gör skillnad i antalet meter som måste isoleras.

Takisolering utanför

Att isolera ett tak på utsidan av taket är den bästa men också den dyraste metoden. Eftersom isoleringsmaterialet är fäst på utsidan håller det kyla och fukt bättre ute. Förutom bättre skydd mot frost erbjuder det också bättre skydd mot buller. Så du hör mindre buller utifrån.

Det är bäst att lämna denna metod för installation av takisolering till ett professionellt takföretag. Du vet med säkerhet att ditt tak är solidt och säkert.

Isolera taket inuti

Det är vanligare att isolera ett tak från husets insida. För detta måste alla sömmar först stängas så att isoleringsmaterialet kan fästas vid det senare. Vanligt använda isoleringsmaterial för ett lutande tak är isoleringsskivor och filtar av glasull. Till exempel placeras en gips eller träplatta över den. Ju tjockare isoleringsmaterialet är, desto bättre isolerar taket.

Kontakta oss för takläggning i Malmö!